Lördag 21 december – Årets julklapp 2016

Nedräkningen till julafton är igång och därmed också förberedelserna inför årets julklappsinhandling. Som inspiration inför de stundande köpen har vi i 2019 års adventskalender sammanställt årets julklapp* de senaste 24 åren, givetvis med en arbetsrättslig touch!


Årets julklapp 2016 var VR-glasögon. Att arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen är knappast något nytt. Men hur ska man kunna ansvara för anställdas hälsa och säkerhet om man inte är fysiskt på plats? I  avsaknad av en korrekt utförd arbetsmiljödelegation ligger ansvaret allt för ofta fel i organisationen, inte sällan hos människor som inte alls är närvarande i den vardagliga driften av bolaget på ledningsnivå. Hur kan man då övervaka arbetet? Vem ansvarar i slutändan om det händer en olycka – den som var på plats eller den som har det formella arbetsrättsliga ansvaret?

Vill du veta mer om hur reglerna fungerar utanför julklappsutdelningen? Hör av dig till Hannes Snellmans arbetsrättsgrupp.


* Årets julklapp utses årligen av HUI Research AB.


Gå tillbaka till adventskalendern | Prenumerera på adventskalendern