Söndag 22 december – Årets julklapp 2017

Nedräkningen till julafton är igång och därmed också förberedelserna inför årets julklappsinhandling. Som inspiration inför de stundande köpen har vi i 2019 års adventskalender sammanställt årets julklapp* de senaste 24 åren, givetvis med en arbetsrättslig touch!


Årets julklapp 2017 var elcykeln. Att förbättra en redan existerade produkt är vanligt och ofta lyckosamt. Men vad händer om det som påstås om varans egenskaper faktiskt inte stämmer eller om uppgraderingen innebär ett medvetet upphovsrättsintrång? Bedrägerier och oegentligheter i bolag kan få allvarliga konsekvenser, till exempel i form av sanktioner, skadestånd och försämrad renommé. Det därför av oerhörd vikt att vara uppmärksam på vad som händer i verksamheten och införa riktlinjer för hur anställda ska agera inom ramen för anställningen. Hur man får anställda att rapportera oegentligheter i verksamheten samt hur hanterar man den individ som har företagit handlingen? Kan man i obegränsad utsträckning tillåta anställda att rapportera i särskilda visselblåsarsystem och vilket skydd har egentligen den som visselblåser? Hur förhåller sig det regelverket till skyddet för företagshemligheter?

Vill du veta mer om hur reglerna fungerar utanför julklappsutdelningen? Hör av dig till Hannes Snellmans arbetsrättsgrupp.


* Årets julklapp utses årligen av HUI Research AB.


Gå tillbaka till adventskalendern | Prenumerera på adventskalendern