Lördag 7 december – Årets julklapp 2002

Nedräkningen till julafton är igång och därmed också förberedelserna inför årets julklappsinhandling. Som inspiration inför de stundande köpen har vi i 2019 års adventskalender sammanställt årets julklapp* de senaste 24 åren, givetvis med en arbetsrättslig touch!


Årets julklapp 2002 var kokboken. Även om det fortfarande med framgång säljs en hel del kokböcker ligger det också mängder med recept gratis tillgängliga på nätet. Man kan skönja en allmän förändring i inställning till en stor del information idag – allt från recept till musik och filmer där nyttjaren helt enkelt inte anser sig förpliktigad att betala för den. de senaste åren har därför företags intressen av att skydda sig mot angrepp på den egna informationen (företagshemligheter) stått allt högre i fokus. Det aktualiserar frågor som om den nya lagen om företagshemligheter utgör ett tillräckligt skydd mot anställdas angrepp eller om arbetsgivare måste vidta andra åtgärder för att skydda sin verksamhet. Hur stor effekt får begränsande klausuler i anställningsavtal och hur viktigt är det att arbetsgivare kompletterar de juridiska verktygen med organisatoriska åtgärder?

Vill du veta mer om hur reglerna fungerar utanför julklappsutdelningen? Hör av dig till Hannes Snellmans arbetsrättsgrupp.


* Årets julklapp utses årligen av HUI Research AB.


Gå tillbaka till adventskalendern | Prenumerera på adventskalendern