Onsdag 11 december – Årets julklapp 2006

Nedräkningen till julafton är igång och därmed också förberedelserna inför årets julklappsinhandling. Som inspiration inför de stundande köpen har vi i 2019 års adventskalender sammanställt årets julklapp* de senaste 24 åren, givetvis med en arbetsrättslig touch!


Årets julklapp 2006 var ljudboken. Det hade sin bakgrund i att ett stort antal människor lyssnade på böcker istället för att läsa dem, vilket gjorde att en helt ny konkurrensmöjlighet uppstod på marknaden. För att som bolag skydda sin verksamhet mot konkurrens används ofta konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal och i vissa fall närmast slentrianmässigt. Samtidigt ogiltigförklaras konkurrensklausuler ofta i domstolsprövningar, vilket innebär att klausulerna är osäkra och ofta innebär en falsk trygghet för arbetsgivaren. Under vilka förutsättningar är konkurrensklausuler i anställningsavtal giltiga och finns det andra, mindre ingripande, alternativ? Är det ens rimligt att begränsa anställdas rätt att fritt konkurrera?

Vill du veta mer om hur reglerna fungerar utanför julklappsutdelningen? Hör av dig till Hannes Snellmans arbetsrättsgrupp.


* Årets julklapp utses årligen av HUI Research AB.


Gå tillbaka till adventskalendern | Prenumerera på adventskalendern